Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
1/5100049189/2024-2025
0,00 € ZSE Energia,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny
03102023/4
0,00 € ZSE Energia,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
06122023
2 743,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Šimičová
30. November 2023
ZMLUVA č.05102023/2 o zabezpečení rekondičných pobytov
05102023/2
5 040,00 € KB SPA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. November 2023
Darovacia zmluva
10102023/11
0,00 € Ing. Tibor Tóth Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 10112023
10112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Michal Pollák
15. November 2023
DODATOK č. 31 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
74NSP1000118
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
15. November 2023
Darovacia zmluva
10102023/10
0,00 € Ing. Margaréta Selecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. November 2023
Darovacia zmluva
10102023
0,00 € Martina Cimmermanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č. VO04102023/1
VO04102023/1
0,00 € K&M Media s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
28072023
17 820,00 € Perfect Distribution a. s. – organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
27072023
25 359,84 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2023
Poistná zmluva č. 0609000480
03112023
73 051,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2023
Darovacia zmluva
25102023/15
0,00 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
25102023
0,00 € MUDr. Judita Koprdová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
30102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Peter Kele
30. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
30102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Štefkovičová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicolette Kukanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/7
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Beáta Nagyová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicole Kocsisová