Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2012
Kúpna zmluva
2011/2.12
7 800,00 € Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. Júl 2021
Rámcová zmluva
201/2021
7 783,32 € Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Október 2022
Kúpna zmluva
203/2022
7 764,00 € Drager Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.2/12/11
7 739,69 € Covidien ECE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Október 2011
Dohoda
č.43/8/11
7 656,71 € Messer Tatragas,spol s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Október 2016
Zmluva o dielo
132/2016
7 562,82 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Máj 2022
Rámcová zmluva č. VO2903/2022
106/2022
7 539,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Marec 2012
Kúpna zmluva
3/32012
7 500,00 € MIKROM s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. December 2019
Kúpna zmluva č. VO /2019/11
279/2019
7 497,00 € MG-Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2022
Rámcová zmluva č. VO0403/2022
88/2022
7 416,00 € UNOMED spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Marec 2024
Poistná zmluva číslo 5110001911
28032024
7 226,67 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Október 2022
Kúpna zmluva
198/2022
7 200,00 € TradeMedical, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Jún 2021
Zmluva o údržbe, servise a podpore prevádzky IS NUNTIO číslo 1/2021
175/2021
7 056,00 € DIMANO, A.S. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Január 2024
Zmluva o údržbe, servise a podpore prevádzky IS NUNTIO č. 13122023
13122023
7 056,00 € Dimano, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. December 2020
Dohoda o splátkach
299/2020
7 035,00 € MUDr. Peter Záreczky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. December 2019
Kúpna zmluva č. VO/2019/6
278/2019
6 997,00 € MG-Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. December 2018
Zmluva o výpožičke vzorky - pre test zariadenia: Interiérová plazmová čistička vzduchu AirFlairLivin´ 4D 800
267/2018
Doplnená
6 950,00 € URGELA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. December 2018
Zmluva o dodaní systému evidencie pacientov Evipa a súvisiacich služieb
263/2018
6 868,80 € Medingo s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich so zhotovením diela
193/2020
Doplnená
12 324,00 € REVISION s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Jún 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 424/2022
123/2022
6 708,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR