Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 92/2016
191/2016
230 571,99 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2020
Rámcová zmluva
95/2020
Doplnená
230 663,88 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Október 2011
Dohoda
21/65/11
223 979,32 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2020
Rámcová zmluva
97/2020
223 320,00 € ZELEX,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Október 2023
Zmluva o dielo
VO05102023
Doplnená
249 791,80 € AAA MIDEA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Október 2023
Zmluva o podpore služieb a systémovej podpory Komplexného informačného systému pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy
05102023/1
214 560,00 € Asseco Central Europe, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Február 2020
Kúpna zmluva č.VO03022020
46/2020
Doplnená
210 343,20 € CMI spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. December 2014
Kúpna zmluva
9/I/2014
205 230,00 € Danubius spol.s.r.o. Komárno Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2022
Rámcová kúpna zmluva č. P08/2021
76/2022
Doplnená
233 301,12 € ZELEX s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Február 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.61/2021
92/2021
198 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Január 2020
KZ
37/2020
Doplnená
172 372,80 € RADIX spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO13012023
VO13012023
192 295,90 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8. Júl 2022
Supervízna zmluva č. ST202222 podpora prevádzky IS
126/2022
176 206,18 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2018
Rámcová dohoda č. 2/2017
172/2018
173 303,10 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2020
Kúpna zmluva č. MED18138/2018
98/2020
Doplnená
171 315,60 € S&T Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3517/2022
167 235,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Október 2011
Dohoda
č.9/64/11
166 600,11 € Johnson & Johnson,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Jún 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.1087/2021
188/2021
165 296,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2020
Kúpna zmluva č. VO/2018/16
10/2020
164 160,00 € ULTRAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 299/2020
185/2021
161 429,76 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky