Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
12072023
159 600,00 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. December 2021
Kúpna zmluva č. 49-1-84
413/2021
157 999,20 € Stargen EU s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Február 2020
Kúpna zmluva č. VO/2020/26
64/2020
Doplnená
139 093,92 € Inamed s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2020
Kúpna zmluva č. 08012018/TO
14/2020
Doplnená
142 540,80 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 71/2019
81/2019
141 407,88 € ZIMKLIMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Október 2011
Dohoda č.34/14/11
Dohoda č.34/14/11
140 808,46 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Máj 2019
Zmluva o výpožičke
109/2019
139 800,00 € CMI spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2020
Kúpna zmluva č. VO/2018/18
11/2020
139 800,00 € CMI spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Október 2011
Dohoda
č.56/23/11
138 883,32 € General Electric International/Slovensko/ ,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Október 2011
Dohoda
30/63/11
134 873,17 € Dräger Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 8/2023
26092023
133 733,50 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RRW s.r.o.
7. September 2015
Zmluva o dielo č. GESK190/2015
118/2015
132 942,00 € General Electric International (Slovensko), s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2016
Zmluva o dielo č. 147/2016
147/2016
132 000,00 € General Electric International (Slovensko), s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. December 2022
Zmluva o dielo č. 12194/2022
12194/2022
Doplnená
131 835,00 € STAVFIN a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. August 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201923226_Z
176/2019
131 400,00 € Asseco Solutions, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Servisná zmluva
05062023/1
128 980,08 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. December 2016
Rámcová dohoda č. 144/2016
144/2016
127 824,55 € UNIPHARM - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Jún 2023
ZMLUVA O SERVISE A PREVÁDZKOVEJ PODPORE PRE INŠTALOVANÉ ZARIADENIA MEDICAL
08062023
125 280,00 € S & T CEE Holding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Január 2018
Zmluva o dielo č. 6/2018
16/2018
119 544,00 € H-STONES, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
626/2023
118 140,79 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky