Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Licenčná zmluva
C220317-DB
83 400,00 € Brainomix Europe Limited Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Júl 2021
Zmluva o podpore a poskytovaní služieb a systémovej podpory Komplexného informačného systému pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy
199/2021
82 306,08 € Asseco Central Europe, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. 21032024
21032024
81 861,60 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. December 2021
Kúpna zmluva
400/2021
Doplnená
81 072,00 € BLUEMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2011
Dohoda č.60/66/11
Č. 60/66/11
80 985,67 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Marec 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2017
60/2017
80 757,36 € H-STONES, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. 0102/2024
15042024
77 899,80 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2017
Zmluva o dielo č. 4/2017
4/2017
77 880,00 € H-STONES, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. September 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb
193/2019
Doplnená
77 520,00 € Radvise Group, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2021
Supervízna zmluva č. ST202115 podpora prevádzky IS
194/2021
Doplnená
77 179,54 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. December 2016
Rámcová dohoda č. 145/2016
145/2016
76 313,36 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Máj 2011
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
75 500,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ústav súdneho inžinierstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2020
Rámcová zmluva
92/2020
Doplnená
77 758,64 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 21032024/1
21032024/1
73 284,00 € Medicton SK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2023
Poistná zmluva č. 0609000480
03112023
73 051,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Január 2022
K Ú P N A Z M L U V A č. VO1301/2022
16/2022
72 336,00 € LP MAN s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2020
Kúpna zmluva č. VO/2018/15
9/2020
71 914,08 € ULTRAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2012
Kúpna zmluva
6/I/2012
71 700,86 € Mabonex Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Júl 2022
Zmluva č. VO2107/2022 o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach
134/2022
71 191,01 € MALAK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Máj 2011
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
69 649,00 € RADIX ,spol-s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky