Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2020
Kúpna zmluva č. VO/2018/15
9/2020
71 914,08 € ULTRAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2012
Kúpna zmluva
6/I/2012
71 700,86 € Mabonex Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Júl 2022
Zmluva č. VO2107/2022 o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach
134/2022
71 191,01 € MALAK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Máj 2011
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
69 649,00 € RADIX ,spol-s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2011
Dohoda
č.41/38/11
69 282,64 € MEDIS Nitra , spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. August 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
1009901583
68 500,76 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Február 2020
Kúpna zmluva č. 225/2019
58/2020
68 364,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. September 2021
Poistná zmluva č. 0609000340 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia
248/2021
Doplnená
66 410,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. August 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie PD v realizačnom stupni a výkon autorského dohľadu
154/2022
66 150,00 € Ing. Rudolf Štober ELIN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Jún 2020
Zmluva o dielo č. 06/2020
146/2020
65 794,25 € H-Stones s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
05122022/1
65 491,78 € TROX KS Filter s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
16032023/2
Doplnená
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Február 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.635/2021
93/2021
65 010,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 24012023
24012023
65 000,00 € Alcon Pharmaceuticals (Czech Republik ) s.r.o. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
12/2022
Doplnená
62 640,00 € AXENTA s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2022
Rámcová dohoda č. P03/2021
71/2022
Doplnená
68 313,86 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2022
61 457,05 € AXOR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Máj 2023
Rámcová zmluva
24042023/1VO
60 686,28 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. December 2021
Kúpna zmluva č. 211001/2021
309/2021
60 624,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky