Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 24042023/2
24042023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Karol Hajnovič
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 14032023
14032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Elena Adamčíková
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.13032023
13032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Irena Baloghová
27. Apríl 2023
Dohoda č. OPO/0329/2023 o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 01/2006-OOVS z 28.09.2006
27042023/1
0,00 € Mesto Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 14042023/1
14042023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikolas Deči
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 31032023
31302023
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ivan Bobrík
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 03042023
03042023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RNDr. Blažena Brucková
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo
17042023
28 252,80 € HANZELY s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Apríl 2023
Darovacia zmluva
OKU/0455/2023
0,00 € Mesto Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 16032023/1
16032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lucia Kráľová
14. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 21032023
21032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Magdalena Janina Stepien
6. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
06042023
3 600,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 22032023/1
22032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Yousef M. Y. Nofal
6. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 01022023/1
01022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nina Szárazová
3. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 24012023
24012023
65 000,00 € Alcon Pharmaceuticals (Czech Republik ) s.r.o. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 16032023
16032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adriana Bartová
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 22032023
22032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristóf Mikus
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
87 BR+4012BR-ZS BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
4363 BR – BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
ZMLUVA o výkone správy
21032023/1
2 400,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.