Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 11/2023
11042024
8 664,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Československá obchodná banka, a.s.
12. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 01032024
01032024
2 009,09 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 23012024
23012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dávid Anda
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 18032024
18032024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martin Benč
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 25012024
18032024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Silvia Lovásová
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
12042024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bianka Forró
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P01/2024
10042024/01
363 993,66 € POZANA MEAT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P02/2024
10042024/02
108 473,09 € Bidfood Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2024
10042024/03
66 619,56 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P04/2024
10042024/04
327 448,60 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č.P05/2024
10042024/05
86 864,40 € PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č.P06/2024
10042024/06
409 302,68 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P07/2024
10042024/07
25 014,78 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P08/2024
10042024/08
259 969,00 € ZELEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. VO12032024
VO12032024
5 615,50 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 58/2024
58/2024
433 917,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P01/2024
10042024
363 993,66 € POZANA MEAT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P02/2024
10042024/1
108 473,09 € Bidfood Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P03/2024
10042024/3
327 448,60 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P03//2024
10042024/2
66 619,56 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky