Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
27072023
25 359,84 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2023
Poistná zmluva č. 0609000480
03112023
73 051,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2023
Darovacia zmluva
25102023/15
0,00 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
25102023
0,00 € MUDr. Judita Koprdová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
30102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Peter Kele
30. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
30102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Štefkovičová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicolette Kukanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/7
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Beáta Nagyová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nicole Kocsisová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/11
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Petra Ballová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/13
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Veronika Budinská
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/9
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Soňa Čičmanová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/12
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Jana Gubíková
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/10
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Silvia Podbehlá
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Laiblová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Laiblová
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
26102023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Vnučková
26. Október 2023
Darovacia zmluva
03102023/3
0,00 € Novozámocké bytové družstvo, družstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 25102023/5
25102023/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bianka Baloghová
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
25102023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bianka Botková