Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.31052023 o nájme výdajníkov vody, službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura.
31052023
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2023
13062023
15 876,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Národná transfúzna služba SR
12. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 07062023
07062023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Gregorová
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Ešeková
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristína Ferenčíková
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veronika Ferenčíková
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Karin Górová
12. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
22052023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tünde Pastoreková, dipl. sestra
9. Jún 2023
ZMLUVA O SERVISE A PREVÁDZKOVEJ PODPORE PRE INŠTALOVANÉ ZARIADENIA MEDICAL
08062023
125 280,00 € S & T CEE Holding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Servisná zmluva
05062023/1
128 980,08 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva
17052023
4 980,80 € Z+M servis a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová zmluva VO04042023
04042023
35 136,00 € BIBIONE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Jún 2023
Sublicenčná zmluva
05062023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Jún 2023
DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo č. 129/2004/ZODH/PN zo dňa 30.08.2004 v znení dodatkov
129/2004/ZODH/PN
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Máj 2023
Zmluva o zneškodňovaní odpadu
17052023/2
11 977,95 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a licenčná zmluva
29052023
29 760,00 € saen s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26052023
4 607,66 € O2 Business Services a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Máj 2023
Dodatok č. 49/2023 ku Kolektívnej zmluve za rok 2010
29052023/1
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri Nemocnici-SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 19052023
19052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Žaneta Lencsésová