Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dohoda o skončení nájmu
28022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bence Tóth
28. Február 2023
Zmluve o dielo
28022023/1
17 484,00 € Effecteam s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. Február 2023
Kúpna zmluva 22022023
22022023
1 521,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Jurkech
20. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 00391871
20022023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 27012023
27012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Marianna Shkriuba
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 02022023
02022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Dráfi
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 10022023/1
10022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Patrik Svorad
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 27012023/1
27012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Tóthová
20. Február 2023
Nájomná zmluva č. 01022023
01022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Zsemberová
15. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO08112022
VO08112022
11 774,80 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Február 2023
Servisná zmluva č. SZ N1/2MI
13022023
0,00 € DARTIN SLOVENSKO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke
20012023/2
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Február 2023
Dodatok č. 23 k Zmluve č. 62NFAS000518
Dodatok č. 23 k Zmluve č. 62NFAS000518
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13. Február 2023
Dodatok č. 22 k Zmluve č. 62NFAS000518
Dodatok č. 22 k Zmluve č. 62NFAS000518
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13. Február 2023
Dodatok č. 29-K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
Dodatok č. 29-K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Február 2023
Rámcová zmluva
VO28122022
10 959,14 € A care, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva
1665/2022/1
11 774,80 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO13012023
VO13012023
192 295,90 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 27012023/2
27012023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Natália Kovárová
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
02022023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Gregorová