Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA VZDELÁVANIE
SR/2023/455
2 170,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medtronic Slovakia, s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
GEN230627162001
10 138,08 € Slovanet, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. August 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
09082023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7. August 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
C3651003
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PPD Investigator Services LLC
28. Júl 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu, zo dňa 17.10.2001
Dodatok č.5 k zmluve o vykonávaní servisu zo dňa 17.10.2001
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 21072023
21072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ahmed S. A. Attar
20. Júl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2006
20072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
20. Júl 2023
Dohoda o refakturáciii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody, stočného a služby telefónnej ústredne
20072023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej výchovy študentov č. 29062023
29062023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
19072023/1
12 476,40 € ELMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2022
13072023/6
801 108,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky FMC - dialyzačné služby, s. r. o.
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti č. 13072023VO1
13072023VO1
23 083,20 € Moore Technology Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
13072023/1VO2
34 320,00 € Energotel, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
12072023
159 600,00 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 06062023/1
06062023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Michala Majeríková
3. Júl 2023
Dodatok č.4 k zmluve o klinickom skúšaní M16-047
M16-047
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AbbVie s.r.o.
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 4/2023
30062023
22 533,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZDRAVOTRANZ - NDS, s.r.o.
23. Jún 2023
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
Z20235703_Z
0,00 € abaWood, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Jún 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/06/02
16062023
1 348 732,10 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky BFF Central Europe s.r.o.