Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
911522103
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Marec 2017
Zmluva č. 6001FLEI000217 o poskytovaní lekárenskej starostlivosti
6001FLEI000217
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. 070/02/2017/13
070/02/2017/13
0,00 € Logman a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Marec 2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 128/06 zo dňa 03.07.2006
128/06
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Apríl 2017
Dohoda o urovnaní č. 2016DU7500000001
2016DU7500000001
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Máj 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017-2018
20172018
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri FNsP Žilina, Slovenské lekárske odbory pri FNsP Žilina, Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Máj 2017
Dohoda o ukončení zmluvy č. 070/1/2017/06 o nájme nebytového priestoru
26052017
0,00 € DK MEDICA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Jún 2017
Zmluva č. 070/1/2017/19 o poskytovaní služieb
070/1/2017/19
0,00 € CIBAMED Prievidza, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2017
Zmluva č. 070/1/2017/18 o poskytovaní služieb - vodné a stočné, dažďová voda
070/1/2017/18
0,00 € Dr. Max 61 s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2017
Zmluva č. 070/1/2017/21 o poskytovaní služieb
070/1/2017/21
0,00 € MANUS-MED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2017
Zmluva o výkone strážnej a zásahovej služby
30062017
Doplnená
0,00 € DOMINANT. J.Z. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Júl 2017
Zmluva o dodávke plynu
510000811/1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Júl 2017
Zmluva č. 6001NSP3000117 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
6001NSP3000117
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. August 2017
Zmluba o zabezpečení stravovania
01082017
0,00 € Jasličky MACKOVO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2017
Zmluva č. 070/1/2017/23 o poskytovaní služieb
070/1/2017/23
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. September 2017
Zmluva o zrušení vecného bremena
06092017
0,00 € mTo, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. September 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP 1000117
Dodatok č. 1 k zmluve č. 75NSP1000117
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Október 2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov
10/2017
0,00 € Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Október 2017
Dohoda
24102017
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. November 2017
Zmluva č. 070/1/2017/26 o poskytovaní služieb
070/1/2017/26
0,00 € MUDr. Inna Manchenko Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina