Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Injektor na aplikáciu kontrastnej látky a fyziologického roztoku k CT vyšetreniam MEDRAD Stellant D connect, výr.č. 203557
1/017/44/2024
0,00 € Bayer, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0237
1/017/42/2024
0,00 € MUDr. Marcela Majerová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0252
1/017/43/2024
0,00 € MUDr. Oľga Kasmanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Február 2024
Zmluva o prevádzke heliportu
5/017/40/2024
0,00 € AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0281
1/017/41/2024
0,00 € MUDr. Katarína Krajčiová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Február 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023277 - "Transportný prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu 3 ks (časť č. 1)"
1/017/36/2024
50 036,40 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Február 2024
Výpoveď zo zmuvy o poskytovaní verejných služieb, TP - Biznis Partner Nonstop - Komplet, kód objednávky: 1-809824956491
1/017/38/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Február 2024
Výpoveď zo zmuvy o poskytovaní verejných služieb, TP - Biznis Partner Nonstop - Komplet , kód objednávky: 1-0809844656683, - 0417235019
1/017/39/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Február 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky: 1-808779965611 (10 ks nových SIM kariet)
1/017/37/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
2/017/16/2024
0,00 € Astellas Pharma Global Development, Inc. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2024
Zmluva o právnom zastúpení
1/017/35/2024
0,00 € AdvokAAt advokátska kancelária, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Február 2024
Zmluva č. 017/2/2024/039 o krátkodobom nájme nebytového priestoru - 10 m2 - účel predaja zdravotníckeho pracovného oblečenia
2/017/33/2024
30,00 € Di Angelo s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifkácie č. RV/020/0180
1/017/31/2024
0,00 € Alexandra Slaničková, dipl. f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifkácie č. RV/020/0203
1/017/32/2024
0,00 € Lukáš Harvánek, dipl.f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/275 - "Papierové skladané utierky na ruky"
1/017/27/2024
32 633,28 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/007
5/017/28/2024
0,00 € DZS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0020
1/017/24/2024
0,00 € Andreas Chodelka, dipl. f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0151
1/017/25/2024
0,00 € MUDr. Lukáš Peregrim Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0111
1/017/26/2024
0,00 € MUDr. Martin Kováč Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0154
RV/020/0154
0,00 € MUDr. Dušan Polák Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina