Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2017
Zmluva o dielo ZÚC-FNSP 2017/2018
2017/2018
0,00 € Žilinské komunikácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. November 2017
Zmluva o poskytovaní transplantátov
29112017
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2017
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve o používaní produktu ADC ČÍSELNÍK vo verzii NobelKOMPLET
8122017
0,00 € PharmINFO, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby "Virtuálna privátna sieť"
08122017
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2017
Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach poskytovania firemného programu Firma č. 0320130006
0320130006
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201511983_Z
Z201511983_Z
0,00 € Martin Gall - MG COMP Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2017
Dodatok č. 1 ku Zmluve o budúcej zmluve č. 4/011/173/2015
4/011/173/2015
0,00 € IMUNA PHARMA Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2017
Dodatok č. 1 ku Zmluve o budúcej zmluve č. 4/011/174/2015
4/011/174/2015
0,00 € NAD Martin, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. December 2017
Dohoda o uznaní záväzku
11122017
0,00 € MEDIKO. spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2017
Zmluva č. 070/1/2017/40 o poskytovaní služieb - vodné a stočné, dažďová voda, elektrická energia
070/1/2017/40
0,00 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1/2017
1/2017
0,00 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. December 2017
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP 1000117
Dodatok č. 2 k zmluve č. 75NSP1000117
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Január 2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6001NSP3000117
dodatok č. 1 k zmluve č. 6001NSP3000117 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Január 2018
Dohoda o podmienkach postupovania pohľadávok
24012018
0,00 € UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Február 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 026/2005 o zabezpečení zneškodnenia odpadu
026/2005
0,00 € LECOL, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Február 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o dočasnom používaní motorového vozidla
02022018
0,00 € RESCUE SYSTÉM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Február 2018
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N5986-01/2018
N5986-01/2018
Doplnená
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Február 2018
Dohoda o plnení povinností oprávnennej osoby pre partnera verejného sektora
01012018
0,00 € Ž&Ž LEGAL, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2018
Dohoda o skonte č. 070/1/2018/3
070/1/2018/3
0,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2018
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo
145-L-2015
Doplnená
0,00 € MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina