Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/161/2018
Doplnená
0,00 € MEDCENTRUM, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/162/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Alžbeta Dragúňová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/163/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Alena Kazatelová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/164/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Irena Jurkovičová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/165/2018
Doplnená
0,00 € AMEDICA, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/166/2018
Doplnená
0,00 € PEDIPU, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
Doplnená
0,00 € MEDSTA, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/168/2018
Doplnená
0,00 € PEDIATER LB, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/169/2018
Doplnená
0,00 € DK MEDICA, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/170/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Martin Zuzik Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/171/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. JÚLIA ŠAJBIDOROVÁ, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/172/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Daubnerová, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/173/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Katarína Holáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/174/2018
Doplnená
0,00 € M+L.D, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/175/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Oľga Šuleková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/177/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Emília Hanousková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/178/2018
Doplnená
0,00 € GYN - PRAKTIK, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/070/180/2018
Doplnená
0,00 € N - MED, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/181/2018
Doplnená
0,00 € MH-MED, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/182/2018
Doplnená
0,00 € TEDY, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina