Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2011
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
070/60/2011/62
0,00 € Yaratea plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. December 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
Z_025_00020_2011
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2011
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. OPaM/3355/2011/Mi zo dňa 10.10.2011
OPaM/4398/2011/Mi
0,00 € MUDr. Peter Letavay Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2011
Nepomenovaná zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
Z_025_00019_2011_JAN
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Január 2012
Dohoda č. 070/02/2012/01 o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda č. 070/02/2012/01 o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
0,00 € MUDr. ČABRÁK, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Január 2012
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. OPaM/4228/2011/MG zo dňa 07.12.2011
OPaM/4354/2011/MG
0,00 € MUDr. Paučin Ján Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Január 2012
Dohoda o vykonaní praxe študenta denného štúdia
Z_025_00021_2011_JAN
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, katedra psychológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 310//41/2004/P
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 310/41/2004/P
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Január 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 310/26/2003
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 310/26/2003
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Január 2012
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru
070/02/2012/07
0,00 € MEDIVASA, s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Január 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00001_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Január 2012
Znluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00002_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Január 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00003_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2012
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
387/2011
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2012
Dodatok č. 4/2012
4/2012
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2012
Príloha č. 3
17335825/1/06
0,00 € Stredoslovenská energetiky a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Február 2012
Rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro
Rámcová dohoda
0,00 € METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Február 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00004_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Február 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
070/02/2012/10
0,00 € Logman West, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Február 2012
Dohoda o skončení servisnej zmluvy
070/02/2012/06
0,00 € MAQUET o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina