Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
025/00006/2012
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystria Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Február 2012
príkazná zmluva
OPaM/624/2012/Ze
0,00 € MUDr. Roman Prídavka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Február 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025/00007/2012
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Február 2012
zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025/00008/2012
0,00 € MUDr. Alica BAČÍKOVÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Február 2012
zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025/00009/2012
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Marec 2012
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru
070/02/2012/15
0,00 € GLAUCO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Marec 2012
Dohoda o skončení príkaznej zmluvy č. OPaM/624/2012/Ze
Dohoda o skončení zmluvy č. OPaM/624/2012/Ze
0,00 € MUDr. Roman Prídavka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Marec 2012
Dodatok č.070/02/2012/11
070/02/2012/11
0,00 € OK GYN, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Marec 2012
Dodatok č. 3/2012 k Zmluve č. 17/2004
Dodaatok č. 3/2012 k Zmluve č. 17/2004
0,00 € Logman West a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Marec 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00012_2012_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Marec 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00013_2012_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Marec 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00014_2012_JAN
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Marec 2012
Zabezpečenie radiačnej ochrany-vykonanie skúšok dlhodobej stability
0140052012
0,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Marec 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00010_2012
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NLDC000211
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NLDC000211
0,00 € Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Marec 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00015_2012
0,00 € VIKOM s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Marec 2012
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
070/02/2012/19
0,00 € NEUROPAT,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Apríl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
025_00011_2012_JAN
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
070/251/2012
0,00 € M. R. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov študijného programu Sociálna práca PF KU v Ružomberku
4/025/030/2012
0,00 € Katolícka univerzita Ružomberok, pedagogická fakulta Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina