Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2012
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru
070/2/2012/28
0,00 € Žilinské Venuše, o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Júl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00028_2012
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Júl 2012
Dodatok č. 01/2012
2/070/028/2012
0,00 € SANAREA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Júl 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00032_2012
0,00 € CPPPaP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. August 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00031_2012
0,00 € NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. August 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00033_2012
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. August 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
Z_025_00029_2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2012
Zmluva o zabezpečení a realizácií sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
ÚHL RK-35/2-8-3
0,00 € MO SR Úrad hlavného lekára Ružomberok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. September 2012
Zmluva o zriadení vecného bremena
070/02/2012/43
0,00 € SR - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. September 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00034_2012
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. September 2012
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 891/OPaM/2012/Pe zo dňa 12.03.2012
OPaM/3024/2012/Pe
0,00 € MUDr. Marika Bednárová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2012
Dohoda o skončení zmluvy o nájme hmotného majetku
070/02/2012/47
0,00 € PSYCHOLÓGIA - Mgr. Kollárová Emília, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2012
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 12/2010 zo dňa 01. 02. 2010
070/02/2012/45
0,00 € Krajčova a spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Október 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
02/00035/2012
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Október 2012
Dodatok k servisu - vyradenie prístroja
0600062012
0,00 € Siemens, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Október 2012
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
070/02/2012/46
0,00 € SANAREA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. November 2012
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
025_00036_2012
0,00 € Krankas s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. November 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o výpožičke
4/10/042/2012
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. November 2012
Zmluva o dielo
070/02/2012/49
0,00 € Ačjakova Marcela Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. November 2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
070/2/2012/50
0,00 € MUDr. Ivana Haťapková, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina