Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/213
017/1/2022/213
68 117,04 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/185 - "Antineoplastické činidlá" - časť č. 2
1/017/84/2023
67 869,69 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/1/2023/065 - "Skúšky dlhodobej stability"
1/017/209/2023
67 341,60 € Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. September 2011
Antibiotiká 5.časť
101404411
66 640,00 € Unipharma,l.slovenská lekárnická a.s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. September 2014
Pečivo a chlieb
0140532014
66 520,34 € Peza, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Február 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/014 - "Elektroinštalačný materiál"
1/017/047/2022
66 205,33 € KP, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/092 - "Kontrastné látky" - časť č. 4
1/017/291/2023
66 000,00 € Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. August 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/157 - „Vybudovanie dočasného parkoviska v areáli FNsP Žilina II. etapa v staničení od 0.30 po staničenie 0.60“
1/017/203/2022
65 508,47 € D.A.L., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2016
Zmluva o dielo
21102016
65 181,94 € Ing. Milan Potočák - mipos Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2019
Rámcová dohoda
07102019
64 803,80 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/56 - Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá - časť č. 2
1/017/287/2021
64 607,51 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/20
017/1/2019/20
64 325,56 € STIJAF Group s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Jún 2024
Zmluva č. 017/2/2024/079 o nájme častí nebytových priestorov
2/017/142/2024
63 782,20 € BARISTOKRAT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. September 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/64
017/1/2019/64
63 450,00 € GLADNESS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Júl 2014
Vnútroočné šošovky 4.časť
0140452014
63 060,00 € Videris Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/86 - "Sonograf pre oddelenie Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie"
1/017/176/2021
62 818,80 € BLUEMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Október 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 355/2020
5/017/261/2020
Doplnená
62 775,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. August 2015
Anestetiká C, E
0140332015
62 525,27 € Unipharma, 1.slovenská lekárnicka .a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/003 - "Elektroinštalačný materiál"
1/017/72/2023
62 315,22 € KP, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Október 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/26
1/017/254/2020
62 100,00 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina