Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2021
Rámcová dohoda č. 017/2020/23
1/017/101/2021
55 000,00 € Cardioservice s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Január 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/125 - "Antiinfektíva" - časť č. 10
1/017/016/2022
54 762,40 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby č. 017/1/2019/27
017/1/2019/27
54 721,20 € Unotech, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Október 2011
Realizácia služieb potrebných pre sledovanie spotreby liekov a zdravotného materiálu na pacienta v klinickom module NIS Stapro MEDEA
101405011
54 000,00 € Stapro Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/113 - "Antihemoragiká" - časť č. 9
1/017/036/2022
53 916,50 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Október 2013
Rámcová dohoda-Nákup liekov a liečiv
0140502013
53 513,65 € Verum, spol.s.r.o.Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Február 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/56
1/017/041/2021
53 217,66 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Február 2014
Potreby pre infúzie, Príslušenstvo k infúziám 1,3 časť
0140042014
52 836,00 € Intravena, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/145
1/017/010/2021
52 800,00 € R A D I X spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/005 - "Projektová dokumentácia - stavebné úpravy jestvujúcich priestorov oddelenia vnútorného lekárstva za účelom vybudovania jednotky intenzívnej starostlivosti"
1/017/90/2023
52 800,00 € PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Január 2019
Zmluva o dielo č. 070/1/2018/71
070/1/2018/71
52 710,00 € Applipower, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2015
Analgetika
0140212015
52 664,95 € Unipharma-1.slovenská lekárnicka akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Máj 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/198/2020
1/017/123/2021
52 250,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/124 - profesionálna chémia určená na pranie
1/017/175/2022
51 840,00 € CHT SWITZERLAND AG Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. August 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/212/2020
1/017/230/2021
51 700,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Október 2011
Dohoda č. 5/22/15
5/22/15
51 451,59 € RAVIKA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. September 2022
Zmluva č. 017/2/2022/053 o nájme nebytového priestoru
2/017/215/2022
51 237,25 € UROPRAX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Október 2013
Rámcová dohoda-Nákup liekov a liečiv-62.č.
0140492013
50 850,80 € Intec Pharma, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Máj 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2022/024 - "Liečivá pre srdcovocievny systém" - časť č. 1
1/017/140/2022
50 600,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/155 - "Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou"
1/017/332/2023
50 503,46 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina