Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2016
Zmluva č. 070/1/2016/49 o nájme nebytového priestoru
070/1/2016/49
49 319,60 € Martina Marcišová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/47 - POTRAVINY: "Mäsové výrobky" - časť 2
1/017/315/2021
Doplnená
48 600,40 € POZANA MEAT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. December 2016
Zmluva o nájme
070/1/2016/51
48 584,20 € Delikomat Slovensko, spol.s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. August 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/79
1/017/190/2020
48 194,40 € CHRIEN, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. August 2011
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
1/070/103/2011
48 182,36 € Credit Genero, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/015 - "CO2 laser pre dermatochirurgické a korektívne zákroky"
1/017/107/2023
48 000,00 € Medici H International Medical Products, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Október 2019
Rámcová dohoda 310/2019-7
310/2019-7
47 789,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/030 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť 3"
1/017/167/2023
47 699,85 € InterMedical Plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Február 2016
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 070/1/2015/57
070/1/2015/57
47 372,12 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. December 2012
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/2/2012/45
Doplnená
47 061,00 € ONKOMED ZA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Február 2011
Cytostatiká
5/2011
46 875,20 € Med-Art, spol.s.r.o.,Nitra Hornočermanská 4, odš.závod 02, Banská Bystrica, Matuškova 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2023
Zmluva o dodaní HARDVÉRU, SOFTVÉRU A SLUŽIEB s nimi súvisiacich - názvom “Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickému bezpečnosti vo FNSP Žilina” - časť 2
1/017/63/2023
46 800,00 € airo, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. August 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/82
1/017/196/2020
46 290,00 € Fatra TIP s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/215
017/1/2022/215
46 207,39 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. August 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/57
1/017/290/2019
45 767,20 € MARTINS GROUP s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. December 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2022/107 - "Koreňová zelenina"
1/017/311/2022
45 758,00 € Fatra TIP s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby č. 017/1/2019/26
017/1/2019/26
45 684,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Marec 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/11
017/1/2021/11
45 531,60 € SLOVENERGY, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. September 2011
Infúzne roztoky 4.časť
10140282011
45 080,00 € Intravena, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. September 2011
Infúzne roztoky 12.časť
10140352011
45 018,60 € Intravena, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina