Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/105 - "Antianemické prípravky"
1/017/250/2023
40 547,87 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. H/18/022/83
H/18/022/83
Doplnená
40 201,64 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Marec 2013
Dodávka kurčiat
0140022013
Doplnená
40 068,70 € Inmedia, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Október 2015
Poskytovanie právneho poradenstva pre FNsP Žilina
0140552015
39 999,00 € Advokátska kancelária JUDr. Eva Záková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Marec 2016
Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu a uzatvorení splátkového kalendára
1/070/061/2016
39 822,97 € PRO BENEFIT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/55 - Liečivá súvisiace pre poruchy s kyselinou - časť č. 1
1/017/286/2021
39 689,10 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. August 2020
Zmluva č. 017/2/2020/74 o nájme nebytových priestorov
017/2/2020/74
39 200,20 € MUDr. Matej Medovarský Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. November 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/195 - „Dodávka a montáž nástenných med. Rámp s pripojením O2 a VZDUCHU na odd. Neuroch. JIS a Neuroch. pooperačná izba“
1/017/278/2022
39 043,20 € doem, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/69 - Kortikosteroidy - časť č. 2
1/017/288/2021
38 961,13 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2011
Mlieko trvanlivé 1,5%
2/2011
38 816,82 € Inmedia, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/179 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie nefrológie" - časť č. 1
1/017/3/2023
38 400,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Jún 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/14
017/1/2020/14
38 342,48 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2023
Zmluva o dodaní technológie na ochranu sieťovej infraštruktúry - „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo FNSP Žilina“ - časť 1
1/017/62/2023
38 280,00 € AUTOCONT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Júl 2015
Antihypertenzíva
0140322015
38 277,20 € Unipharma, 1.slovenská lekárnicka .a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby č. 017/1/2019/24
017/1/2019/24
38 218,14 € Ing. Miloš Ladický ELMED Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2018
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným prísl. a monitory srdcového rytmu 10č.
1014918
Doplnená
38 160,00 € Meditrade, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Júl 2023
Zmluva č. 017/2/2022/218 o nájme nebytového priestoru - budova Detskej Polikliniky v suteréne vpravo
2/017/142/2023
37 791,00 € ORTOPROplus, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 45/40/15
45/40/15
37 695,71 € Synthes Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/088 - "Anestetiká" - časť č. 4
1/017/283/2023
37 620,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Október 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2021/45 - OAIM - Acidobazický analyzátor a diagnostika, 1x
1/017/306/2021
37 249,37 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina