Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2021/45 - OAIM - Acidobazický analyzátor a diagnostika, 1x
1/017/306/2021
37 249,37 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. December 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/51
1/017/315/2020
37 243,27 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Apríl 2015
Psycholeptiká
0140092015
37 167,56 € Unipharma, 1.slovenská lekárnicka .a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Júl 2015
Tlačené výrobky a príbuzné proukty
0140282015
Doplnená
37 095,02 € Považská tlačiareň, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Október 2014
Jednorazové plienky a výrobky z papiera na nemocničné účely 3.časť
0140602014
Doplnená
37 090,91 € Martek Medical, organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. November 2020
Zmluva o dielo č. 017/1/2020/154
1/017/275/2020
37 039,80 € KLIMAŽILINA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Júl 2013
Injekčné striekačky
0140092013
Doplnená
36 868,67 € Puli medical, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. August 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/171 - "Výmena protipožiarnych dverí"
1/017/199/2023
36 828,00 € REMSLI s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. December 2019
Kúpna zmluva č. 017/1/2019/104
017/1/2019/104
36 271,20 € AUDY s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. September 2011
Infúzne roztoky 3.časť
10140262011
36 140,00 € B.Braun Medical, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. November 2014
Zmluva o dielo
1/011/215/2014
35 933,72 € Aktivity Tary, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/53
1/017/108/2021
35 887,01 € doem, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/86 - "Sonograf pre oddelenie OAIM"
1/017/175/2021
35 880,00 € Bluemed s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. August 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/87
1/017/193/2020
35 713,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Október 2014
Jednorazové plienky a výrobky z papiera na nemocničné účely 1.časť
0140612014
Doplnená
35 712,00 € Lohmann and Rauscher , s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. September 2021
Zmluva č. 017/2/2021/83 o nájme nebytového priestoru
2/017/275/2021
35 692,90 € MUDr. Mikulová Jarmila s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Apríl 2014
Odvoz nebezpečného odpadu
0140262014
35 669,70 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/015 - "Výmena strešných okien v havarijnom stave na objektoch očného a chirurgického pavilóna"
1/017/065/2022
35 580,67 € POKRYMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. November 2017
Mäsové výrobky
10142117
35 279,60 € Tauris, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. November 2014
Oprava riadiaceho systému regulácie UK a TUV
0140842014
34 977,00 € Siemens, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina