Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/10
1/017/289/2019
Doplnená
570 889,82 € OMOSS spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/262
1/017/239/2023
Doplnená
568 733,00 € CHROMTECH s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/262
1/017/271/2023
568 733,00 € CHROMTECH s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. November 2018
Kúpna zmluva č. NET201851-Z
NET201851-Z
Doplnená
567 950,00 € S&T Slovakia s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. December 2019
Zmluva č. 017/1/2019/56
017/1/2019/56
Doplnená
566 965,44 € Linde Gas k.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Február 2021
Zmluva o servisnej činnosti č. Hú21/0007/83
1/017/028/2021
553 096,24 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2015
Dohoda o urovnaní práv medzi účastníkmi v zmysle ust. § 585 Občianskeho zákonníka
1/070/170/2015
550 314,47 € Johnson & Johnson, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 58/65/15
58/65/15
539 610,25 € B.Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Júl 2021
Zmluva č. 017/2/2021/23 o nájme nebytového priestoru
2/017/180/2021
528 147,80 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2011
Dohoda č. 12/19/15
12/19/15
521 600,69 € ČaSS, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. December 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2021/100 - "Operačný mikroskop"
1/017/346/2021
510 000,00 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Október 2011
Dohoda č. 54/28/15
54/28/15
508 333,39 € DISPOMED, s. r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. September 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/211/2020 - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá - časť č. 1
1/017/269/2021
494 230,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2017
Dohoda o uznaní záväzku č. 122016ZA
122016ZA
471 777,31 € DISPOMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Jún 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2019/52
1/017/156/2021
471 600,00 € Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2011
Dohoda č. 8/15/15
8/15/15
468 741,87 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Marec 2022
Zmluva o prevode správy č. 26/2022
5/017/080/2022
436 128,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Október 2022
Zmluva č. 017/1/2022/127 "Zabezpečenie likvidácie a spracovania nebezpečného odpadu"
1/017/254/2022
430 080,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/192 - Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
1/017/357/2021
414 348,15 € Up Déjeuner, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Január 2020
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/59 (INV-20030020)
017/1/2019/59
Doplnená
424 161,40 € Metrostav a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina