Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2017
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2017/08/172
D/2017/08/172
203 956,51 € Magellan Central Europe s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. December 2021
Zmluva o prevode správy č. 017/5/2021/189
5/017/367/2021
203 350,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Fakultná nemocnica Trenčín
21. Február 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/135 - "Antineoplastické a imunomodulačné činidlá - časť č. 2"
1/017/35/2023
191 426,40 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Január 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/71
017/1/2019/71
190 896,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Október 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 365/2020
5/017/260/2020
Doplnená
188 974,08 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Január 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo č. 017/1/2021/92 - Digitálny mamografický prístroj vrátane stavebných úprav, 2. časť
1/017/013/2022
187 674,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Máj 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000711 a č. 62NFAS000618 za rok 2018
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000711 a č. 62NFAS000618 za rok 2018
187 029,82 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CFX7
2/017/26/2023
180 865,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Marec 2012
Dohoda o plnení splatného dlhu v splátkach
1/030/020/2012
180 688,00 € Sysmex Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. September 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/199/2020 - Liečivá pre muskuloskeletálny systém
1/017/2682021
176 758,56 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/1/2022/130 - vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby
1/017/218/2022
176 610,00 € Balsam, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. December 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 169/ORŠHR/2020, č. 017/1/2020/201
5/017/330/2020
172 880,74 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. August 2011
Zmluva o dielo na dodávku licencií NIS Stapro MEDEA a licencií databázovaého prostredia Progress
ST201103
Doplnená
172 800,00 € STAPRO Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2011
Dohoda č. 51/45/15
51/45/15
172 739,10 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2011
Dodatok č. 2 k zmluve 593/2010
Dodatok č. 2 k zmluve 593/2010
161 221,00 € CENTAURA SBS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2011
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. 3/2011
3/2011
160 440,86 € Ing. Milan Sopko Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. September 2011
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
157 704,00 € CENTURA SBS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Október 2017
Infúzne roztoky č. 3,4,6,11,15,16,17,25,26
10142817
157 416,44 € B.Braun Medical, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Júl 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/1/2015/42
156 485,60 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 17/52/15
17/52/15
156 358,12 € BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina