Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2018
Všeobecné antiinfekčné lieky
1/014/21/18
217 764,51 € Intravena,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Marec 2022
Zmluva o servisnej činnosti č. H/22/0003/3 (Siemens) č. (017/1/2021/157 (FNsP Žilina) - pozáručný servis pre zariadenia s ionizujúcim žiarením a USG zariadenia
1/017/060/2022
213 073,20 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Január 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 313/2019
2/017/4/2020
Doplnená
209 663,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/161 - "Liečivá pre výživovú a látkovú premenu" - časť č. 6
1/017/357/2023
209 257,30 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 15/13/15
15/13/15
207 091,58 € Siemens s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. September 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/43 - Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu - časť č. 6
1/017/285/2021
206 578,90 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. December 2021
Zmluva o prevode správy č.017/5/2021/190
5/017/368/2021
205 176,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Univerzitná nemocnica Martin
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/131 - "Antiinfektíva" - časť č. 17
1/017/336/2023
204 128,93 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Október 2017
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2017/08/172
D/2017/08/172
203 956,51 € Magellan Central Europe s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. December 2021
Zmluva o prevode správy č. 017/5/2021/189
5/017/367/2021
203 350,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Fakultná nemocnica Trenčín
21. Február 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/135 - "Antineoplastické a imunomodulačné činidlá - časť č. 2"
1/017/35/2023
191 426,40 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Január 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/71
017/1/2019/71
190 896,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Október 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 365/2020
5/017/260/2020
Doplnená
188 974,08 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Január 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo č. 017/1/2021/92 - Digitálny mamografický prístroj vrátane stavebných úprav, 2. časť
1/017/013/2022
187 674,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Máj 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000711 a č. 62NFAS000618 za rok 2018
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000711 a č. 62NFAS000618 za rok 2018
187 029,82 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CFX7
2/017/26/2023
Doplnená
88 418,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Marec 2012
Dohoda o plnení splatného dlhu v splátkach
1/030/020/2012
180 688,00 € Sysmex Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. September 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/199/2020 - Liečivá pre muskuloskeletálny systém
1/017/2682021
176 758,56 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/1/2022/130 - vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby
1/017/218/2022
176 610,00 € Balsam, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. December 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 169/ORŠHR/2020, č. 017/1/2020/201
5/017/330/2020
172 880,74 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina