Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/199 - "Antitrombotiká" - časť. č. 1
1/017/166/2023
133 660,98 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/031 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 4
1/017/162/2023
133 600,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Marec 2019
Kúpna zmluva
29032019
133 000,14 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Máj 2018
Dohoda o uznaní záväzku č. 070/1/2018/24
č. 070/1/2018/24
132 337,11 € UNIMEDICA s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. August 2015
Dodávka servisných služieb pre zabezpečenie a podporu prevádzky NIS Medea vo FNsP Žilina
0140462015
Doplnená
132 108,00 € Stapro Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. December 2020
Zmluva o dielo č. 017/1/2020/84
1/017/308/2020
130 200,00 € COCACO ELECTRONIC s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. August 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/168/2020
1/017/212/2021
129 333,60 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Január 2021
Kúpna zmluva č. 1/017/003/2021
1/017/003/2021
129 216,00 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/200 - "Antitrombotiká" - časť č. 2
1/017/127/2023
127 709,43 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 22/42 /15
22/42 /15
127 488,65 € BIOHEM, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Október 2011
Dohoda č. 36/79/15
36/79/15
127 436,22 € IMUNA PHARM, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/032 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 5
1/017213/2023
127 399,36 € Cardioservice, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Január 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/70/1
017/1/2019/70/1
127 000,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Október 2011
Dohoda č. 30/57/15
30/57/15
126 899,48 € RADIX spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 19/46/15
19/46/15
126 036,72 € INTES Poprad, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Jún 2020
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/76
1/017/087/2020
125 720,00 € Miloš Botek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Apríl 2018
Zmluva č. 070/1/2017/39 o nájme
070/1/2017/39
123 270,00 € SANAMEDO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. August 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2019/85
1/017/192/2020
121 931,52 € INMEDIA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2011
47/20/15
47/20/15
120 039,99 € ADRIAN MED, s. r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Máj 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/9
017/1/2020/9
117 983,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina