Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/181 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie RDG" - časť č. 3
1/017/5/2023
109 200,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Jún 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/73
1/017/155/2021
106 800,00 € Hastra s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2011
Dohoda č. 4/03/15
4/03/15
106 719,33 € BEZNOSKA Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Január 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/143
1/017/002/2021
106 314,00 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/167 - "Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu" - časť č. 6
1/017/70/2023
104 840,88 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/080 - "Antiinfektíva - časť č. 17"
1/017/32/2023
Doplnená
104 371,63 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
D/2011/12/110
103 577,00 € Magellan Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Február 2022
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/94 - "Antineoplasické a imunomodulačné činidlá" - časť č. 2
1/017/042/2022
101 803,52 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 414/2023
2/017/165/2023
101 649,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/208 - "Kortikosteroidy na systémové použitie" - časť č. 2
1/017/129/2023
100 221,94 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Október 2017
Infúzne roztoky časť 5,13,14,20,27
1/014/8/17
99 858,35 € Intravena,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/46 - POTRAVINY: "Bravčové mäso a hovädzie mäso" - časť 1
1/017/314/2021
Doplnená
98 560,00 € POZANA MEAT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2017
Zmluva o servisnej činnosti č. 2017-8006/P
2017-8006/P
Doplnená
97 344,00 € AMEDIS spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 7/09/15
7/09/15
97 246,36 € M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Máj 2011
Zmluva o dielo
0/011/48/2011
95 000,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. November 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 431/2020
5/017/281/2020
Doplnená
94 487,04 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 070/1/2016/53
94 189,00 € Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Január 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/144
1/017/016/2021
93 596,27 € Nimag, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. December 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/1/2015/47
92 183,75 € PROTETIKA, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/15
017/1/2020/15
91 760,00 € Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina