Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/208 - "Kortikosteroidy na systémové použitie" - časť č. 2
1/017/129/2023
100 221,94 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Október 2017
Infúzne roztoky časť 5,13,14,20,27
1/014/8/17
99 858,35 € Intravena,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Október 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2021/46 - POTRAVINY: "Bravčové mäso a hovädzie mäso" - časť 1
1/017/314/2021
Doplnená
98 560,00 € POZANA MEAT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2017
Zmluva o servisnej činnosti č. 2017-8006/P
2017-8006/P
Doplnená
97 344,00 € AMEDIS spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 7/09/15
7/09/15
97 246,36 € M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Máj 2011
Zmluva o dielo
0/011/48/2011
95 000,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. November 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 431/2020
5/017/281/2020
Doplnená
94 487,04 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 070/1/2016/53
94 189,00 € Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Január 2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2020/144
1/017/016/2021
93 596,27 € Nimag, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. December 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/1/2015/47
92 183,75 € PROTETIKA, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/15
017/1/2020/15
91 760,00 € Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. September 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/156
1/017/236/2022
91 446,42 € Luxhaus s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. December 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/147 „Dodávka a montáž okien“
1/017/342/2021
91 330,98 € ZUAMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Júl 2019
Čiastková kúpna zmluva č. 017/1/2019/46
017/1/2019/46
91 265,40 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Jún 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/11/2014/22
Doplnená
89 931,00 € KG Export s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. December 2014
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi 1.časť
0141022014
Doplnená
89 032,40 € Pulimedical, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Jún 2016
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/16/05/07
070/120/2016
87 706,01 € Magellan Central Europe s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Február 2021
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/57
1/017/48/2021
86 790,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/180 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie pediatrie" - časť č. 2
1/017/4/2023
86 400,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Jún 2020
Rámcová dohoda č. 017/1/2020/12
017/1/2020/12
86 374,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina