Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2021
ZMLUVA O VÝKONE TECHNICKÉHO DOZORU A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
323/2021
Doplnená
2 076 672,00 € TDI - Kompleting, s.r.o. Úrad vlády SR
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
413/2023
1 967 856,00 € Úrad vlády SR Mesto Medzev
3. Október 2011
Zmluva o realizácii projektu
1550/2011
Doplnená
1 964 577,00 € Úrad vlády SR Národné lesnícke centrum Zvolen
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
424/2023
1 960 656,00 € Úrad vlády SR Obec Rudňany
4. Október 2011
Zmluva o realizácii projektu
1551/2011
Doplnená
1 949 825,18 € Úrad vlády SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
5. December 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220420015
1109/2014
1 918 578,00 € Úrad vlády SR DataCentrum
28. December 2022
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
1184/2022
1 917 459,91 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad vlády SR
19. November 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220320012
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 2073/2012
1 880 000,00 € Úrad vlády SR Správa finančnej kontroly Zvolen
15. November 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
1001/2017
1 819 279,45 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vlády SR
19. September 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1"
750/2016
Doplnená
1 812 923,20 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Február 2016
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb na predmet zákazky: "Služby podpory v rámci OP TP pre programové obdobie 2014-2020"
48/2016
1 757 679,72 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
15. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011X260 s názvom: "Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO - 2"
1132/2019
1 754 600,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
11. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002947, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061V511
315/2024
1 742 581,51 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice
9. Jún 2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-064 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21
804/2015
1 710 000,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad vlády SR
29. Júl 2021
Realizačná zmluva č SE-VO2-2021/002780-004 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.2020
749/2021
Doplnená
1 867 680,00 € BDO Audit, spol. s r. o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
8. Január 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1118/2014
Doplnená
1 709 640,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR
12. Marec 2018
Dohoda o financovaní technickej asistencie
4/2018
1 696 500,00 € Výbor pre finančný mechanizmus a Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
1. Júl 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
854/2014
Doplnená
1 681 738,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Polianka
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
401/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Jasov
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
414/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Nálepkovo