Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2011
D O D A T O K č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 111/OIaSM/2010
111/OIaSM/2010_d1
0,00 € Towercom, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. Február 2011
DODATOK číslo 4 K ZMLUVE O DIELO č. 277/OlaSM/2005
277/OlaSM/2005_d4
0,00 € Euro Artmedia s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Marec 2011
Z M L U V A O O B M E N E N Ú D Z O V Ý C H Z Á S O B č. 12/OHRNZaRB/2011
12_OHRNZaRB_2011
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Marec 2011
D O D A T O K č. 2 k nájomnej zmluve č. 176/OIaSM/2009
D O D A T O K č. 2 k nájomnej zmluve č. 176/OIaSM/2009
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Marec 2011
Zmluva o zániku vecného bremena uzatvorená v zmysle § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
Zmluva o zániku vecného bremena uzatvorená v zmysle § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
0,00 € Poľnonákup SLATINA a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Marec 2011
Z M L U V A O O B M E N E N Ú D Z O V Ý C H Z Á S O B č. 11/OHRNZaRB/2011
Z M L U V A O O B M E N E N Ú D Z O V Ý C H Z Á S O B č. 11/OHRNZaRB/2011
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. Marec 2011
Delimitačný protokol 21/OSMIaVS/2011
21/OSMIaVS/2011
0,00 € SR –Slovenský pozemkový fond Správa štátnych hmotných rezerv SR
4. Apríl 2011
DODATOK č. 2 k nájomnej zmluve č. 159/OIaSM/2009
DODATOK č. 2 k nájomnej zmluve č. 159/OIaSM/2009
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Apríl 2011
Z M L U V A O O B M E N E N Ú D Z O V Ý C H Z Á S O B č. 13/OHRNZaRB/2011
Z M L U V A O O B M E N E N Ú D Z O V Ý C H Z Á S O B č. 13/OHRNZaRB/2011
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Apríl 2011
D O D A T O K č. 11 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 67/OŠHR/2003
D O D A T O K č. 11 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 67/OŠHR/2003
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Máj 2011
Zmluva o výučbe cudzích jazykov č. 25/OÚ/2011
Zmluva o výučbe cudzích jazykov č. 25/OÚ/2011
0,00 € Ing. Katarína Gibalová Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 7 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 107/OŠHR/2003
D O D A T O K č. 7 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 107/OŠHR/2003
0,00 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 8 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 120/OMRaOZ-2001
D O D A T O K č. 8 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 120/OMRaOZ-2001
0,00 € MAKYTA , a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 10 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 128/MRaOZ/2001
D O D A T O K č. 10 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 128/MRaOZ/2001
0,00 € Dopravný podnik mesta Košice, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 11 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 145/MRaOZ/2000
D O D A T O K č. 11 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 145/MRaOZ/2000
0,00 € B. M. Kávoviny, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 2 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 181/OMRaPZ/2009
D O D A T O K č. 2 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 181/OMRaPZ/2009
0,00 € BONUL, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 13 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 187/OMR-2001
D O D A T O K č. 13 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 187/OMR-2001
0,00 € FERONA Slovakia, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 6 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 220/OR/2004
D O D A T O K č. 6 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 220/OR/2004
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 7 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 295/OŠHR/2003
D O D A T O K č. 7 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 295/OŠHR/2003
0,00 € SAD Prievidza, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Máj 2011
D O D A T O K č. 7 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 40/OR/2004
D O D A T O K č. 7 k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 40/OR/2004
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR