Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2020
Kúpna zmluva č. 130/ORŠHR/2020
130/ORŠHR/2020
43 450 000,00 € Eurolab Lambda a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy OAKZ-Z-310031AQR3
150/KP/2020
Doplnená
26 146 255,80 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Január 2021
Kúpna zmluva č.15/ORŠHR/2021
15/ORŠHR/2021
38 808 000,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17. Marec 2020
Kúpna zmluva č. 26/OMRaPZ/2020
26/OMRaPZ/2020
22 552 032,00 € LACORP, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. Jún 2013
Dodatok č. 5 k zmluve č. 80/OMRaPZ / 2011
Dodatok č. 5 k zmluve č. 80/OMRaPZ / 2011
16 419 142,43 € BLOCK a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. Marec 2020
Kúpna zmluva č. 24/OMRaPZ/2020
24/OMRaPZ/2020
13 320 000,00 € A-testing, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. Marec 2020
Kúpna zmluva č. 23/OMRaPZ/2020
23/OMRaPZ/2020
12 399 139,20 € LACORP, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. September 2013
Vyhlasenie vkladatela nepenazneho vkladu - SSHR
Vyhlasenie vkladatela nepenazneho vkladu - SSHR
10 614 157,24 € Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17. Október 2020
Kúpna zmluva č. 125/ORŠHR/2020
125/ORŠHR/2020
9 790 000,00 € Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. December 2022
Kúpna zmluva č. 81/ORŠHR/2022
81/ORŠHR/2022
8 195 636,99 € Slovenské elektrárne, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Jún 2020
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 93/OMRaPZ/2020
93/OMRaPZ/2020
7 192 402,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
26. August 2011
D O H O D A O VZÁJOMNOM ZAPOĆÍTANÍ POHĽADÁVOK č. D23/OEFMaR/2011
D O H O D A O VZÁJOMNOM ZAPOĆÍTANÍ POHĽADÁVOK č. D23/OEFMaR/2011
6 964 809,12 € Slovenské elektrárne, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Máj 2020
Kúpna zmluva č. 78/OMRaPZ/2020
78/OMRaPZ/2020
6 600 000,00 € Medixo s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. November 2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu číslo: 67/OMRaPZ/2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu číslo: 67/OMRaPZ/2014
6 578 904,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská akadémia vied
31. August 2016
Zmluva o ochraňovaní hmotných rezerv č. 54/OHRNZRaRB/2016
Zmluva o ochraňovaní hmotných rezerv č. 54/OHRNZRaRB/2016
5 994 864,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej a technickej službyč. 19/OMRaPZ/2014
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej a technickej službyč. 19/OMRaPZ/2014
4 751 498,40 € BONUL, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17. Október 2020
Kúpna zmluva č. 123/ORŠHR/2020
123/ORŠHR/2020
4 290 000,00 € JUHAPHARM, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. December 2019
Rámcová dohoda č. 60/OMRaPZ/2019
60/OMRaPZ/2019
4 080 000,00 € MSM Martin, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Apríl 2011
KÚPNA Z M L U V A č. 35/OHRNZRaRB/2011
KÚPNA Z M L U V A č. 35/OHRNZRaRB/2011
3 763 179,00 € MOF, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. Apríl 2020
Kúpna zmluva č. 61/OMRaPZ/2020
61/OMRaPZ/2020
3 720 000,00 € MŠ.Log. s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR