Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-37/2012-M
Doplnená
39 695 796,98 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
3. Jún 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci č. 193/07/Mi, MK-31/07/M zo dňa 15. 3. 2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 3. 2007, Dodatku č. 2 zo dňa 17. 3. 2008, Dodatku č. 3 zo dňa 16. 3. 2009, Dodatku č. 4 zo dňa 8. 7. 2009 a Dodatku č. 5 zo dňa 1. 3. 2010
MK-29/11/M
34 363 235,58 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. + Nadácia SPP Ministerstvo kultúry SR
3. Jún 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o spolupráci č.193/07/Mi, MK-31/07/M zo dňa 15.3.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 15.3.2007, Dodatku č.2 zo dňa 17.3.2008, Dodatku č.3 zo dňa 16.3.2009, Dodatku č.4 zo dňa 8.7.2009, Dodatku č.5 zo dňa 1.3.2010 a Dodatku č.6 z 10.5.2011
MK-30/11/M
34 363 235,58 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. + Nadácia SPP Ministerstvo kultúry SR
13. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-40/2012-M
Doplnená
32 923 153,69 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
25. November 2013
Rámcová dohoda pre časť 2
MK-82/2013/M
Doplnená
25 312 581,73 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
13. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-20/2012-M
Doplnená
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
16. December 2016
DODATOK č. 5 MK-120/2016/M na rok 2017 k zmluve č. MK-138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017
MK-120/2016/M
Doplnená
28 669 110,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001401
Z2217012001401
Doplnená
25 778 979,34 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
6. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-35/2012-M
Doplnená
20 883 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
5. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-34/2012-M
Doplnená
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Ministerstvo kultúry SR
18. Január 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
MK-4/2018/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
18. December 2018
Zmluva č. MK-96/2018/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
MK-96/2018/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
20. December 2019
Zmluva č. MK- 244/2019/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
MK-244/2019/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
28. December 2020
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021
MK-86/2020/M
Doplnená
20 000 000,00 € Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry SR
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023
MK-151/2022/M
Doplnená
20 000 000,00 € Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry SR
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2024
MK-173/2023/M
20 000 000,00 € Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry SR
11. Január 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2
MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2
Doplnená
17 992 625,22 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo kultúry SR
20. December 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
MK-246/2019/M
16 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
27. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
MK-25/2017/M
Doplnená
15 840 000,00 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
23. December 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3
MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3
Doplnená
15 568 577,66 € Mesto Nitra Ministerstvo kultúry SR