Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní právnej služby.
103/2021
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. November 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
100/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta
22. November 2021
Zmluva o spolupráci - UpDarček.
112/2021
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. November 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/RÚVZ Košice.
114/2021
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí právnej služby.
115/2021
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. December 2021
Zmluva o dodávke elektriny.
8/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
6/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
11. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - OP, BOZP.
16/2022
0,00 € Treciaková Veronika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
9/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
14. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
17. Január 2022
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
23/2022
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
27/2022
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov v štátnej službe.
26/2022
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
21. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
32/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
28/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Trebišovská 10, Košice
9. Február 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Košice.
48/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
44/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4 Košice
16. Február 2022
Zmluva o odbornej praxi - Ing. MUDr. Erika Szabóová, MPH, MBA, LL.M.
51/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Marec 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
52/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice