Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 101/2023
101/2023
3 302 523,89 € SYTIQ a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
108/2021
272 390,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. December 2014
Komisionárska zmluva - stravné poukážky.
126/2014
129 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Máj 2013
Komisionárska zmluva
113/2013
126 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Január 2012
Komisionárska zmluva
40/2012
120 000,00 € VAŠA Slovensko, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
105/2021
117 204,00 € GeneTICA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. August 2018
Čiastková kúpna zmluva.
126/2018
90 653,52 € EMM, spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. September 2022
Darovacia zmluva o poskytnutí daru č. 30000439 - služby likvidácie.
96/2022
87 196,85 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
109/2021
86 252,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
106/2021
60 354,00 € Ecotest, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
21. August 2018
Zmluva o dielo -" Úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie na prístavbu budovy RÚVZ z roku 2005".
132/2018
59 940,00 € Guth, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Apríl 2020
Kúpna zmluva - Automatický izolátor nukleových kyselín Versa 10.
94/2020
57 600,00 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Real-time PCR cyklér.
85/2020
45 884,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. November 2016
Zmluva o dielo - Dodávka technológie a vybudovanie výmenníkovej stanice na dodávku tepla a TÚV.
164/2016
Doplnená
44 850,00 € Gajda Dušan, Dušan Gajda - GUT - GAS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Automatický izolátor RNA/DNA.
80/2020
35 881,20 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Autoklav.
81/2020
26 602,80 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Júl 2023
DIRECT FINANCIAL COOPERATION (DFC)
97/2023
25 760,00 € World Health Organization Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Október 2013
Zmluva o dielo .
136/2013
25 608,62 € AKATYST, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. Apríl 2012
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
87/2012
25 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
31. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
3/2012
15 111,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice