Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2020
Zmluva o dielo - automatické posúvne dvere 2 ks
133/2020
10 722,00 € ABRA automatické brány, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
68/2022
0,00 € Advokátska kancelária Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. Január 2018
ZMLUVA o poskytnutí právnej služby.
29/2018
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní právnej služby.
103/2021
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí právnej služby.
115/2021
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Október 2013
Zmluva o dielo .
136/2013
25 608,62 € AKATYST, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. November 2019
Zmluva o dielo " Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou prístrojového vybavenia pre radiačnú ochranu".
134/2019
14 998,25 € AKSIS plus, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
21. November 2019
Flotilová poistná zmluva pre PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
137/2019
541,95 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 816201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
94/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 815201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
93/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 817201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
95/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 814201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
92/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 818201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
96/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. September 2015
Zmluva č.999201509 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring.
142/2015
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. Máj 2019
Zmluva č. 1238201904(87823) o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring.
106/2019
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Jún 2015
Zmluva o dielo - oprava, údržba, servis chladiarenských zariadení.
126/2015
0,00 € ASTA-KE s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Jún 2020
Zmluva o poskatovaní služieb HORNET ASSIST.
111/2020
0,00 € Autosklo Hornet s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Apríl 2011
Príkazná zmluva
2011/444/OÚ
497,91 € Bc. Marián Daňko Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o dielo
42/2012
0,00 € BRENAX - Rudolf Brezovský Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Február 2013
Zmluva o dielo
55/2013
0,00 € Brezovský Rudolf - BRENAX Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach