Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
54/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
26. Apríl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Symetrický prístup k službe MPLS VPN - R8
65/2022
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Symetrický prístup k službe MPLS VPN - IP
66/2022
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia - IP.
67/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
68/2022
0,00 € Advokátska kancelária Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Apríl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
19/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Unomedical s.r.o.
29. Apríl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
18/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Unomedical s.r.o.
30. Jún 2022
Zmluva č. 1/2022/VO
90/2022
0,00 € Elauk s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Júl 2022
Zmluva o servise a výkone zodpovednej osoby
91/2022
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Júl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
86/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach A–Z ISZA s. r. o.
16. September 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 01. 01. 2023 - 31. 08. 2024 - štátna služba.
2/2023
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. September 2022
Kolektívna zmluva na obdoboe od 01. 01. 2023 - 31. 08. 2024 - verejný záujem.
1/2023
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
13. December 2022
Zmluva o dielo - "Servis a oprava automobilov pre rok 2023".
6/2023
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. December 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
20. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny.
8/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
7/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
11/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
12. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
13/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
18. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
12/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.