Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
19/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
23. Január 2023
Dodatok č. 3 Ku Zmluve č. 146/2005/PP,SP Zo dňa 31.05.2005
D3-2005-2023
0,00 € KOSIT a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
25/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Trebišovská 10, Košice
26. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
26/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4 Košice
14. Február 2023
COVERING LETTER LETTRE D´ACCOMPAGNEMENT
45/2023
0,00 € World Health Organization Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
49/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Tomášikova 31 Košice
30. Marec 2023
Servisná zmluva pre koncové zariadenie (KZ)
57/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. Apríl 2023
Darovacia zmluva.
60/2023
0,00 € RNDr. Gajdošová Dagmar Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Apríl 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
58/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
24. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke.
66/2023
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
24. Apríl 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach INKLUB
24. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO na servis zdvíhacích zariadení.
67/2023
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
77/2023
Doplnená
0,00 € Orange Sovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
78/2023
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb.
83/2023
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Máj 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štáu č. 1/2023/RÚVZ Košice
84/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Jún 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
41/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
25. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
96/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Klein Ladislav - DIPO
4. September 2023
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb + Príloha č.1
D1-910747531
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5. September 2023
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb + Príloha č.1
D1-918389842
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach