Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
28/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena - BELMER
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
29/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola priemyselných technológií
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
23/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s. r. o.
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
27/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s VJM-Szent Efrém Egyházi óvoda
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
30/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4, Košice
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
19/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Kechnec
15. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
45/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
19. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
51/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
19. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
49/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Tomášikova 31, Košice
6. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
52/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
11. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
60/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach INKLUB
14. Máj 2024
Zmluva o dodaní tovaru a služby
70/2024
0,00 € CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
66/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
72/2024
0,00 € MedSystem s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Jún 2024
Dohoda o spolupráci
85/2024
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. Máj 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
91/2012
7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena - BELMER
25. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
29/2013
7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena - BELMER
24. Január 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
8/2014
7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
18. Marec 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
65/2011
9,95 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
27. Apríl 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
85/2012
15,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Letecká vojenská nemocnica, a.s.