Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
54/2012
64,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
19. Február 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
46/2013
64,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
27. Február 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
25/2014
64,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
27. Marec 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
74/2015
64,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
11. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
6/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
15. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
9/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
17. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
7/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola Učňovská 5
23. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Krišáková Janette - JK Štúdio
23. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
14/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
24. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
4/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
29. Január 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
19/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4 Košice
8. Február 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
37/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327-Buzita 327
21. Marec 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
76/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach LUX, n.o.
28. Marec 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
75/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
3. Máj 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
89/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
16. Júl 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
128/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Klein Ladislav - DIPO
20. September 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
133/2013
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
28. Január 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
2/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
30. Január 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
1/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola Učňovská 5
31. Január 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
14/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola