Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2013
Poistná zmluva č. 0806040788
88/2013
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 816201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
94/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 815201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
93/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 817201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
95/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 814201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
92/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Apríl 2013
Zmluva č. 818201303 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring
96/2013
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Jún 2013
Kúpna zmluva.
127/2013
0,00 € Ing. Dzurňák Tomáš - D&D Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
24. September 2013
Zmluva o spolupráci.
135/2013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto
27. Január 2014
Kúpna zmluva
18/2014
0,00 € MVDr.Dávid Vladimír - DÁVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Január 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014 pre zamestnancov v štátnej službe.
22/2014
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Január 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
23/2014
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2014
Kúpna zmluva - čistiace dezinfekčné a hyg. potreby.
70/2014
0,00 € Ing. Dzurňák Tomáš - D&D Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Marec 2014
Zmluva o dielo - Osobná dozimetria.
75/2014
Doplnená
0,00 € VF, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Júl 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 99/2014 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
99/2014/D1
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vinné
21. Október 2014
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
6300140738/2009/D3/2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
24. Október 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo o poskytnutí užívacích práv č. Z-029/2008
029/2008/D2/2014
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. November 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§659 nasl. Občianskeho zákonníka.
125/2014
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. December 2014
Kúpna zmluva čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby.
2/2015
0,00 € Ing. Dzurňák Tomáš - D&D Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. Február 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015 pre zamestnancov v štátnej službe
54/2015
0,00 € ZO SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. Február 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015 pre zamestnancov vo verejnom záujme
55/2015
0,00 € ZO SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach