Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach LUX, n.o.
4. Február 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
16/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
13. Február 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
15/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4 Košice
27. Február 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
47/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
7. Marec 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
52/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
25. Marec 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
54/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327-Buzita 327
25. Marec 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
60/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
14. Apríl 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
81/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
25. Jún 2014
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
113/2014
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Klein Ladislav - DIPO
8. Január 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
16/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
20. Január 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
19/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
26. Január 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
30/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach LUX, n.o.
27. Január 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
29. Január 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
18/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola Učňovská 5
4. Marec 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
79/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
4. Marec 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
73/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
10. Marec 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
72/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
17. Apríl 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
98/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
13. Júl 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
130/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4 Košice
4. August 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
134/2015
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola