Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2015
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Claudia Blanárová
71/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Marec 2015
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Eva Mattová
82/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. Apríl 2015
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Katarína Spišáková
91/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Apríl 2015
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení.
102/2015
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Máj 2015
Zmluva o používaní kariet MULTICARD
104/2015
0,00 € Eni Slovensko, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Máj 2015
ZMLUVA o odbornej praxi - MUDr. Jarmila Kubíková
103/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. Jún 2015
Zmluva o dielo - oprava, údržba, servis chladiarenských zariadení.
126/2015
0,00 € ASTA-KE s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. August 2015
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
138/2015
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. September 2015
Zmluva č.999201509 o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring.
142/2015
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
2. November 2015
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Viktória Kaško.
146/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. November 2015
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Katarína Spišáková.
2/2016
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. Január 2016
Zmluva o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou.
14/2016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Január 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba MPLSVPN
17/2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Január 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Január 2016
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
15/2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
28. Január 2016
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
49/2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Január 2016
Kolektívna znluva na rok 2016 pre zamestnancov v štátnej službe
51/2016
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Január 2016
Kolektívna zmluva na rok 2016 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
50/2016
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D1/918389840
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D1/915901044
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach