Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2017
Pranie a žehlenie prádla.
7/2017
Doplnená
0,00 € CITONOVA spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Január 2017
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
25/2017
Doplnená
0,00 € Kanócz Ján Autoservis CZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Január 2017
Kupná zmluva - Nákup nových tonerov a atramentových náplní.
26/2017
Doplnená
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Január 2017
Zmluva o zabezpečení renovácie tonerov.
27/2017
Doplnená
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Január 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Tomáš Galko.
24/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
10. Január 2017
Zmluva o dielo - Oprava a údržba výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, multifunkčné zariadenia).
28/2017
Doplnená
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. Január 2017
Zmluva o dielo - Servis a údržba kopírovacích strojov.
29/2017
Doplnená
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Január 2017
Zmluva o dodávke a odbere tepla.
43/2017
0,00 € Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Január 2017
Zmluva o dielo - Oprava a servis zdravotníckej techniky.
62/2017
0,00 € GODOS s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Február 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Mária Galková.
72/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
7. Február 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Adriána Barabasová.
73/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Február 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Michaela Blahovská.
79/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
22. Marec 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lenka Kamenická
95/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Poprad, a. s.
12. Apríl 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Alica Tóthová.
105/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
22. Máj 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Monika Chlebanová.
127/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. Máj 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Marián Medera.
128/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. Máj 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Zuzana Papajová.
129/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
29. Máj 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Jana Brodzáková.
130/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
17. Júl 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Nikoleta Cimborová.
145/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
18. Júl 2017
Odborná prax na pracovisku odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Košiciach- Dr. Forgáčová.
146/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica