Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2017
Odborná prax na pracovisku odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Košiciach - Dr. Lišuchová.
147/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
19. Júl 2017
Odborná stáž-MUDr. Smolnický
148/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Smolnický Peter, MUDr.
19. Júl 2017
Odborná prax -Šandalová, MUDr.
149/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Šandalová Veronika, MUDr.
28. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní služby Telekom CloudNET
150/2017
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
31. Júl 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Michal Fečík.
151/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
16. August 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Daniel Stekauer
152/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
21. August 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Jana Velesová
153/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
25. August 2017
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
154/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
30. Október 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Jana Klocoková.
159/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2017
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Dominika Komanická.
160/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov
28. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_150/2017
7/2018
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. December 2017
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
9/2018
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. Január 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Pavol Telepovský
16/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Január 2018
ZMLUVA o poskytnutí právnej služby.
29/2018
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb - BOZP, OPP.
32/2018
0,00 € Treciaková Veronika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Január 2018
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
33/2018
0,00 € Kanócz Ján Autoservis - CZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Január 2018
Zmluva o zabezpečení renovácie tonerov.
35/2018
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Január 2018
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. RPM-13/2002 zo dňa 03.07.2002
UNLP-D4-2018
0,00 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018 pre zamestnancov v štátnej službe.
53/2018
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
54/2018
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach