Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
29. Január 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019 a 2020 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
51/2019
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Január 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2020 pre zamestnancov v štátnej službe.
52/2019
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
13. Február 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lucia Helcmanovská.
71/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Február 2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/RÚVZ Košice.
72/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
2. Máj 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
56/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
3. Máj 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Rita Kozsárová
100/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
23. Máj 2019
Zmluva č. 1238201904(87823) o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring.
106/2019
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
28. Máj 2019
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
6300140738/2009/D5/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
13. Jún 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
113/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Klein Ladislav - DIPO
19. Jún 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lucia Helcmanovská.
123/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Júl 2019
Zmluva č. 19-303s o servise a výkone zodpovednej osoby.
125/2019
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. November 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Nikola Danková.
133/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
12. November 2019
Zmluva o nájme č. RSNM - 05/2019.
135/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. November 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Peter Šoltés.
136/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. November 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
139/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. November 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
140/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. November 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
138/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. December 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
141/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. December 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
3/2020
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice