Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2019
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
9/2020
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
31. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb - OPP, BOZP.
12/2020
0,00 € Treciaková Veronika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
31. December 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
8/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3. Január 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
18/2020
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. Január 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Daniela Maďarová.
28/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
13/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
27. Január 2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
28. Január 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Marcela Bavoľárová.
52/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Január 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Gabriel Vozár.
56/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. Február 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lubomíra Škovierová
63/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. Február 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadavok štátu č. 1/2020/RÚVZ Košice.
71/2020
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Február 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Marin Rusenov.
72/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
3. Marec 2020
Zmluva o odbornej praxi.
74/2020
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Máj 2020
Dohoda spoločných prevádzkovateľov
98/2020
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Jún 2020
Zmluva o poskatovaní služieb HORNET ASSIST.
111/2020
0,00 € Autosklo Hornet s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Jún 2020
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet.
118/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Jún 2020
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet.
117/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. Júl 2020
Zmluva č. 20-169s o servise a výkone zodpovednej osoby.
129/2020
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. August 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Marin Rusenov.
131/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
3. September 2020
ZMLUVA o odbornej praxi - MUDr. Drahomíra Balogová.
132/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.