Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie celoslovenského kola interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028486
3 000,00 € Základná umelecká škola M. Schneidera- Trnavského Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
8. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno–technické zabezpečenie športovej súťaže Majstrovstvá okresu v Stolnom tenise SŠ- kategórie: študentky a študenti v okrese Galanta v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/029317
152,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
8. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno–technické zabezpečenie športovej súťaže Majstrovstvá okresu v Stolnom tenise ZŠ- kategórie: žiačky a žiaci v okrese Galanta v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/029240
152,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
6. Október 2021
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19
SPSČ_ZM_SPSČ-2021-004651_2021
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
6. Október 2021
Kúpna zmluva na dodávku autoinjektorov č.p.:SE-VO2-2021/003383-05
SPSČ_ZM_SE_VO2-2021-003383-05_2021
75 358,00 € MEDICAL BUSINESS&CONSULTING SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže, Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu trojčlenných družstiev žiačok a žiakov základných škôl v okrese Skalica, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028442
350,00 € Spojená škola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže, Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu trojčlenných družstiev žiačok a žiakov základných škôl v okrese Senica, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028443
300,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v okrese Trnava v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028394
400,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Slávik Slovenska, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Trnava v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028395
330,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola súťaže Slávik Slovenska, žiakov ZŠ a OGY v Trnavskom kraji v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/028396
480,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
1. Október 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže Majstrovstvá okresu v Cezpoľnom behu ZŠ a SŠ okresu Galanta, konané dňa 06.októbra 2021 v Mestskom parku Galanta v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/027975
280,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00050
0,00 € PhDr. Mário Bartko Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00045
0,00 € Mgr. Veronika Poláková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00046
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00047
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00049
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. September 2021
Darovacia zmluva
SKR-OLP-2021/000735-001
99 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – OK v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v okrese Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/027846
474,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v okrese Hlohovec v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-OS1-2021/027845
456,00 € CVČ Dúha Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00048
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)