Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2022
Darovacia zmluva
UA4/2022
905,38 € Novartis Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000837
90 000,00 € EUSK a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000844
3 292,34 € ST. NICOLAUS - trade, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000850
3 363,63 € BAX PHARMA, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
UA2/2022
52 935,57 € Zentiva International a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Máj 2022
Zmluva o vykonávaní prác uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
SKR-OO-2022/000749-011
5 000,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000859
472 352,00 € Opella Healthcare Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-002271_2022
0,00 € MOOTIL-MED, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00017
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00018
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00019
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00020
0,00 € Mgr. Monika Cibulova Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00021
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Apríl 2022
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu č.00960KO Háj Lysá
0096KO Háj Lysá
2 459,70 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Apríl 2022
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu č.0322KO Palota
0322KO Palota
2 459,70 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Apríl 2022
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu č.1013BB Čadca Husárik
1013BB Čadca Husárik
2 459,70 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Apríl 2022
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu č.2116BB Minčol
2166BB Minčol
2 459,70 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Apríl 2022
Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1001OPLK000612
SPSČ_D16_SPC-OZ-ZS-257-2012_2022
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
5. Apríl 2022
Rámcová dohoda
SKR-OLP-2022/000770-009
4 579 200,00 € MT CARGO SPEDITION, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00012
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)