Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
SVO-RVO3-2024/000501-009
3 852,00 € LM reklama s.r.o., Ministerstvo vnútra SR
12. Jún 2024
Realizačná zmluva
SVO-RVO-2024/000628-006
1 112 256,00 € Ernst & Young, s. r. o Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
7. Jún 2024
Poistná zmluva
11-14723
35,28 € Union poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Jún 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2024/001394-001
89 999,43 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
16. Máj 2024
Rámcová dohoda
VO2-2024/000218-016
1 288 528,80 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-002944_2024
0,00 € MEDIKUR, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001302-002
969 973,20 € Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
VO2-2024/000724-009
27 491,25 € Hauerland spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
VO1-2024/000727-010
4 730,93 € LM reklama, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
27. Marec 2024
Výpoveď výkonávacieho protokolu k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Národným bezpečnostným úradom o vzájomnej spolupráci pri preventívnej rehabilitácii príslušníkov NBÚ
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-002228_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národný bezpečnostný úrad
26. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov HaZZ zo dňa 26.09.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.09.2011
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-001713_2024
0,00 € MUDr. Mária Králiková Ministerstvo vnútra SR
18. Marec 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001155-002
5 270,00 € Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku (DIGIT) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Marec 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2024/001293
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
22. Február 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2024-001835-002_2024
0,00 € Ing. Matúš Strapák Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení
MU-2024-000293-001
41 472,00 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR
8. Február 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001155-001
1 290,00 € Finance in Motion GmbH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
OPK2-2024/000445-003
0,00 € Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
KM_ZM_OP_2023/004872
Doplnená
0,00 € Centrum pre rodiny a deti Levice Ministerstvo vnútra SR
24. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Zariadením služieb pre Ministerstvo vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v oblasti poskytovania rekreačných pobytov na roky 2024-2028
SPSČ_ZM_SPSČ-OO2-2023-005045-001_2024
0,00 € Zařízení služieb pro Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
17. Január 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-035
6 150,00 € Santander Consumer Finance Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky