Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2011
Zmluva na poskytnutie tlmočníckych služieb
KM-KO-2010/1768-10
0,00 € EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Február 2011
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode č.p. SE-3-48/OVO-2008
SE_D02_SE-OMTZ1-2011-000876-001_2011
0,00 € Xepap, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení osobitnej siete
SITB_D01_SITB-OT4-2011-00152-033_2011
0,00 € Orange Slovensko a.s. SITB
8. Marec 2011
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere
KVSU-2011-001093-1
0,00 € Odborový zväz polície SR Ministerstvo vnútra SR
8. Marec 2011
Koletívna zmluva zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
KVSU_001093/2011
0,00 € Odborový zväz polície SR Ministerstvo vnútra SR
10. Marec 2011
Zmluva o pripojení
SITB_ZM_A5487264_2011
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
11. Marec 2011
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru
SPSC_ZM_93-2011_2011
0,00 € Odborový zväz polície v SR Ministerstvo vnútra SR
18. Marec 2011
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode
SE_D02_SE-169-39-OVO-2008_2011
0,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
18. Marec 2011
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode
SE_D01_SE-167-28-OVO-2008_2011
0,00 € Erik JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. ZM/01/2008
SITB_D01_SITB-OO2-2011-000315-002_2011.pdf
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Národný bezpečnostný úrad
21. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
000060001072
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Ministerstvo vnútra SR
23. Marec 2011
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sekcie verejnej správy MV SR na rok 2011
KVSU-2011-001093-2
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry na sekcii verejnej správy MV SR Ministerstvo vnútra SR
23. Marec 2011
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby sekcie verejnej správy MV SR na rok 2011
KVSU-2011001093-3
0,00 € Základná organizcia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry na sekcii verejnej správy MV SR Ministerstvo vnútra SR
28. Marec 2011
Dodatok č.4 k zmluve o individuálnom riešení dátovej komunikácie prostredníctvom verejných elektronických komunikačných služieb MPLS VPN a Virtual Voice Net
SITB_D04_SITB-OT4-2011-00152-047_2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. Marec 2011
Čiastková zmluva k rámcovej dohode
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001217-002_2011
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. Ministerstvo vnútra SR
30. Marec 2011
Čiastková zmluva k rámcovej dohode
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001217-001_2011
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. Ministerstvo vnútra SR
30. Marec 2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb ( stravovacie služby)
SE_DO03_SE-172-OVO-2008_2011
0,00 € Jana Černá, súkromná podnikateľka Ministerstvo vnútra SR
30. Marec 2011
Dodatok č.2
SE_ZM_002-007-SE-2011-PJ_2011
0,00 € Trade servis plus s. r. o Ministerstvo vnútra SR
30. Marec 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
SE_ZM_SE-OSNM3-2011-000360-003_2011
0,00 € KR PZ v Prešove Ministerstvo vnútra SR
5. Apríl 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej siete sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
120191308
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Ministerstvo vnútra SR