Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
565/2023/MPRVSR-910
240,00 € AGROPIESKY, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
578/2023/MPRVSR-910
240,00 € Sláva Kmečová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
579/2023/MPRVSR-910
240,00 € Sláva Kmečová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
581/2023/MPRVSR-910
240,00 € Marek Múčka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
598/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Lenka Vlžáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
635/2023/MPRVSR-910
240,00 € Back Office s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Dodatok č. 3 ku kontraktu č. 1097/2022/MPRVSR-710 zo dňa 23.12.2022
1097/2022/MPRVSR-710/D3
1 454 940,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
638/2023/MPRVSR-910
342,00 € Katarína Zacharová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
639/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Kúcs Alexander Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
640/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ján Lavrincz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
641/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ján Gubáni - GUBO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
642/2023/MPRVSR-910
342,00 € Bajan Jozef Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
643/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Uhnák Peter Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o dodaní zemného plynu
897/2023/MPRVSR-240
0,00 € G&E Trading, a.s Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
963/2023/MPRVSR-280
3 000 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
542/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mária Lichvárová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
543/2023/MPRVSR-910
240,00 € Poľnohospodárske družstvo Rozkvet so sídlom v Odoríne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
544/2023/MPRVSR-910
240,00 € Jana Šarišská Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
546/2023/MPRVSR-910
240,00 € Iveta Čorbová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
547/2023/MPRVSR-910
240,00 € František Ježík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR