Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
31/DC/2012
0,00 € DataCentrum Úrad pre verejné obstarávanie
30. Október 2012
: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo/licenčnej zmluve/zmluve o poskytovaní služieb č. 12/2010
12/2010 d.č.2
0,00 € DIMANO, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Október 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 5975017183
5975017183 d.č.2
0,00 € KPMG Slovensko spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. December 2012
Zmluva o výpožičke
038-Z/2012
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
15. Január 2013
Kolektívna Zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na rok 2013
003 - Z / 2013
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy
25. Január 2013
Zmluva o spolupráci
005-Z/2013
0,00 € CENEKON spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Január 2013
Dohoda o volitelnom volacom programe
006-Z/2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Február 2013
Dodatok č. 14 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2005
20050805d14
0,00 € MEDIAL, družstvo Úrad pre verejné obstarávanie
21. Marec 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
010/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
011 - Z/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2013
Dohoda o prevode telefónneho čísla
014 - Z/2013
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Júl 2013
Zmluva č. ÚVV-7-5/34-2013 o vykonávaní pomocných prác
029- Z/2013
0,00 € Ústav na výkon väzby Úrad pre verejné obstarávanie
31. Júl 2013
Návrh na uzatvorenie zmluvy o vystavení platobnej karty – OMV
031- Z/2013
0,00 € OMV Slovensko s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2013
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
034-Z/2013
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Úrad pre verejné obstarávanie
19. August 2013
Dohoda o prevode telefónneho čísla
035- Z/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. August 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
036- Z/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
11. September 2013
Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD č. 2013/139
038- Z/2013
0,00 € Vema, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. December 2013
Zmluva č. 044-Z/2013 o zabezpeceni odborneho vzdelavania
044- Z/2013
0,00 € Centrum účelových zariadení Úrad pre verejné obstarávanie
6. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí poradenských služieb
048- Z/2013
0,00 € Stengl Consulting, s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
16. December 2013
Kolektívna zmluva
KZ/2014
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie