Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
075-Z/2019
Doplnená
19 645 010,18 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Úrad pre verejné obstarávanie
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
013-Z/2024
4 949 792,98 € GMD FINANCE, s. r. o., Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012001801 zo dňa 16. júna 2010
DZ211101200180101
3 485 400,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády SR
30. Máj 2012
DODATOK č.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012001801 zo dňa 16. júna 2010
DZ211101200180104
3 483 042,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády Slovenskej republiky
31. Október 2012
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012001801 zo dňa 16. júna 2010
DZ211101200180105 d.č.4
3 483 042,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády Slovenskej republiky
20. December 2013
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001801 zo dňa 16. júna 2010
DZ211101200180106
3 483 042,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády Slovenskej republiky
1. Apríl 2014
DODATOK č.6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012001801 zo dňa 16. júna 2010
007-Z/2014
3 483 042,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo/licenčnej zmluve/zmluve o poskytovaní služieb č. 12/2010
12/2010_d1
3 456 000,00 € DIMANO, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO / LICENČNEJ ZMLUVE / ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB číslo SEK002
SEK002
3 318 517,94 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Marec 2011
Dodatok č. 10 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05. 08. 2005
Dodatok č. 10 zo dňa 17.02.2011
3 168 624,98 € Medial, družstvo Úrad pre verejné obstarávanie
31. August 2011
Dodatok č. 11 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05. 08. 2005
20050805
2 849 268,43 € MEDIAL, družstvo Úrad pre verejné obstarávanie
21. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
055-Z/2016
Doplnená
3 227 010,69 € AC - RD 10, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071BYI6 „IS eForms“
035-Z/2022
Doplnená
2 203 875,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2011
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2005
Dodatok č. 12
2 504 306,41 € MEDIAL, družstvo Úrad pre verejné obstarávanie
30. Marec 2012
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2005
20050805d13
2 414 514,00 € MEDIAL, družstvo Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo/licenčnej zmluve/zmluve o poskytovaní služieb č. 12/2010
085-Z/2016
2 228 000,00 € Dimano, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022-Z/2020
Doplnená
1 814 110,60 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Úrad pre verejné obstarávanie
4. September 2017
Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA)
050-Z/2017
Doplnená
1 991 270,40 € Tempest, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 024-Z/2022
024-Z/2022
Doplnená
1 588 430,00 € Slovensko IT, a.s Úrad pre verejné obstarávanie